+90 262 610 1453
Menü
 • Yasa ve yönetmeliklerin ilgili olanları ile belirlenen standartları tesis etmek,iso-14001-logo
 • Doğal kaynak kullanımını azaltıcı tedbirler geliştirmek ve olabildiğince tekrar kullanılıp, geri dönüştürülebilen kaynakların tüketimini tercih etmek,
 • Hizmet anında ve diğer faaliyetlerden oluşan atıkları, mümkün olan her durumda en az miktarlara indirmek,
 • Çevresel kıstaslar çerçevesinde yatırım kararları almak,
 • Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini hesaplayarak hareket etmek ve bu konuda dikkatli olmak,
 • Kendi bünyemizde çevre yönetim sistemi geliştirip, bunun etkinliğini sağlamak ve güncel tutmak,
 • Acil durumlarda oluşabilecek risklerini en aza indirmek,
 • Tüm personelin çevrenin korunması ile alakalı eğitimlerini organize etmek,
 • ‘ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ’nin tüm şart ve gereklerini etkin biçimde uygulamak,
 • Çevresel standartların uygulanması hususunda işimizle ilgili üçüncü şahıslara, firmamıza ürün ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve birlikte çalıştığımız taşeronlarımıza tavsiye ve telkinlerde bulunmak,
 • Çevrede neden olduğumuz kirlenmeyi önlemek amacıyla Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,

ÇEVRE POLİTİKAMIZDIR.