+90 262 610 1453
Menü
Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri

Dünya nüfusundaki artış ve gelişmekte olan teknolojinin günümüze en büyük etkisi global kirlenme sonucu oluşan iklimsel değişiklikler ve çevre kalitesinin azalmasıdır. Bu durumun başlıca etkenlerinden biri ise yaşama ve üretme döngüsünün beraberinde getirdiği atık oluşumlarıdır. Bu durumun önüne geçebilmek adına atıksuları uzaklaştırmadan önce arıtma zorunluluğu doğmuştur. Atıksu karakteristikleri kaynaklarına bağlı olarak değişir ve değişikliklerine göre […]

Devamını Oku..
Hastane Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

Hastaneler , çalışma prensibi ve özellikle bünyesinde barındırdığı laboratuarlar dolayısı ile hem Atıksu Arıtma Sistemlerine hem de Temiz Su Arıtma Sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Temiz Su Arıtma Sistemleri kısmında : Hastane geneline temiz su sağlamak amacı ile tasarlanmış olan Merkezi Filtrasyon ve Ters Osmoz Sistemleri, Laboratuvarların ve diyaliz merkezlerinin değişen miktar ve kalitedeki su ihtiyaçlarını karşılamak […]

Devamını Oku..
Kentsel Atıksu Yönetimi

Günümüzdeki hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme sonucunda insan ihtiyaçlarına bağlı olarak evsel ve endüstriyel atıksular gün geçtikçe artmaktadır. Alıcı ortamlara arıtılmadan bırakılan atıksular başta suyu olmak üzere havayı ve toprağı kirleterek canlı sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Suyun giderek azalan değerli bir kaynak olmasının yanı sıra gelecek nesillere daha temiz bir ortam bırakılabilmesi için […]

Devamını Oku..
Tıbbi Sıvı Atık Yönetimi

Sağlık hizmetleri sonucu oluşan atıklardan biri olan tıbbi sıvı atıklar, diğer atıklardan ayrı toplanması ve güvenli şekilde uzaklaştırılması gereken özel nitelikte atıklardır. Sağlık çalışanları, hastalar ve halkın sağlığının korunması açısından tıbbi sıvı atıklar, atık döngüsü içinde üretildikleri andan bertaraf aşamasına kadar sistemli bir yaklaşımla yönetilmelidir. Ülkemizde tıbbi sıvı atıkların halk sağlığı ve çevre için ciddi […]

Devamını Oku..
Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri

Önceleri doğal bir yöntem olan su arıtma; sanayileşme, nüfusta artışlar ve temiz su kaynaklarının hızla kirlenmesi neticesinde yapay yöntemler ile sağlanmak zorunda kalmıştır. Her geçen gün ilerleyen teknolojinin yanı sıra doğa tarafından arıtılan su, beklentileri karşılayamamaktadır. Atıksu olarak nitelendirdiğimiz suların…

Devamını Oku..