+90 262 610 1453
Menü

Sanayi Devrimi’yle çamur susuzlaştırma,  yani katı ile sıvının ayrıştırılması işlemleri işletmelerin öncelikli ihtiyaçları arasına girmiş ve böylelikle Filtre Presler endüstriyel alanda kullanılmaya başlanmıştır. Filtre presler ilk önceleri insan gücüyle çalışırken; 1960’lı yıllarla birlikte gelişen otomasyon sistemlerinin kullanılmaya başlamasıyla sanayide işgücü yükünü hafifletmiştir. Zamanla filtre Pres üniteleri yıkama, kurutma, otomatik deşarj mekanizmalarıyla donatılmış, böylece kuruya yakın kek formunda çamur elde edilmeye başlanmıştır.

Filtre Preslerin çalışma mekanizmaları

Filtre presler iki sabit kafa ve bir gezer kafadan oluşurlar. Gezer kafa plakaların sıkıştırılmasına yarar. Sabit kafalardan birisi plakaların sıkıştırılmasına yarayan hidrolik grubunun, diğeri ise çamur giriş yapısının üzerinde bulunur.

Plakalar iki sabit kafa arasında yan kollar veya üstte bulunan kirişler yardımıyla taşınır. Her filtrasyon plakası iki yanını kaplayacak şekilde filtre bezi ile giydirilmiştir. Pres çalışarak plakalar yan yana geldiğinde değişik plaka sayılarında filtrasyon hücreleri oluşturulmuştur.

En yaygın plaka kullanımı merkez beslemeli olan tiptir. Bu besleme plakalar boyunca devam eder ve tüm hücrelerin homojen doldurulması böylece sağlanır. Plakaların en altında bulunan deşarj muslukları, filtratın istenilen yere boşaltılmasını sağlayan yine en yaygın “Açık Deşarj” uygulamalarından biridir. Bunun yanında toksik, yanabilen ve uçucu filtratlarda “Kapalı Deşarj” sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Filtre Pres Ünitelerini kullanım alanları

Kimya Sektörü: Boyama endüstrisinde; organik polimerler, fosforik asit sabun ve deterjan, sodyum silikat, lasteks gibi ara ürünlerin filtre edilmesi işlemlerinde,

Gıda sektörü: Şeker endüstrisinde çikolata, meşrubat, bira maltı, yağ endüstrisi, şarap posası, et atıkları gibi ürünlerin filtre edilmesinde,

Seramik Sektörü: Kaolin, kil, porselen ve sır çamurlarının susuzlaştırılması,

Maden Sektörü: Bakır, kurşun işlemlerinde, altın gümüş gibi kıymetli metallerin geri kazandırılması, kömür hazırlama çamurlarının filtre edilmesi işlemlerinde

Metal Sektörü: Alüminyum, galvaniz işlemlerinde,

Elektroliz: Metal hidroksit çamurlarının susuzlaştırılması işlemlerinde,

Arıtma Tesisleri: Su Arıtma ve Atık su Arıtma Tesisleri, Mermer Atık su Arıtma Tesislerindeki evsel ve endüstriyel çamurların susuzlaştırılması işlemlerinde.

Filtre Pres Ünitelerinin işleyişine örnek

Bir mermer fabrikası Filtre pres ünitelerinin işleyişini anlamak için örnek olarak seçilmiştir.

Fabrikadan çıkan kullanılmış su, atık su toplama havuzunda biriktirilir. Dalgıç pompa aracılıyla çökeltme tankına basılan kirli su, aynı zamanda otomatik dozajlama ünitesiyle belirlenen miktarda kimyasal verilerek çökeltme hattında tam bir karışma sağlanır. Çökeltme tankı içerisinde kimyasallarla homojen bir karışım oluşturmuş çamurlu su, girdap oluşarak tankın konik kısmına birikir. Çamurun konik kısımda birikmesi ile üstte kalan temiz su savaklar yolu ile temiz su silosuna ya da bir diğer havuza aktarılır. Pnömatik vana sayesinde konik kısımda biriken çamurlu su, çamur tankına aktarılır. Çamur tankı içinde yavaş devirde çalışan bir karıştırıcı ile homojenlik korunarak çamur pompası ile filtre prese pompalanır.

Mermer fabrikasının atık su debisine göre zaman ayarı yapılarak önce yavaş devirde sonra hızlı devirde istenilen kurulukta kek elde edilir

Filtre Pres’in kontrol panelinden yapılacak zaman ayarları ile çamur susuzlaştırma işlemi, 5-15 dk. arasında tamamlanır.

Son olarak kapalı bir platform üzerine yerleştirilmiş filtre presten çıkan susuzlaştırılmış kek (çamur) yerçekimi kuvvetiyle konveyör bant veya araç kasasına düşer. Bu sistemde geri dönüştürülen su tesiste kullanılabilir ya da deşarj edilebilir.

Atık sudan İçme Suyuna nasıl arıtma yapıldığı hakkında bilgi almak için diğer makalemizi okuyabilirsiniz.