+90 262 610 1453
Menü

Biyodisk Döner Biyodisk Atıksu Arıtma Üniteleri; geliştirilmiş başarılı bir mikrobiyal atıksu arıtma sistemidir.

Biyodisk Döner Biyodisk Üniteleri; polietilenden yapılan 2 m. çapında, 2 mm. kalınlığında, seri olarak yerleştirilmiş dairesel disklerden oluşur. Diskler bir şaft üzerine birbirine paralel olarak yerleştirilir ve şaft bir motor yardımı ile döndürülür. Atıksu, uzun ve sığ tankların içine konur ve diskler atıksu içinde %40-50 oranında batık şekilde döndürülür.

Atıksu içerisinde bulunan mikroorganizmalar dönen disklerin yüzeyine tutunarak çoğalırlar. Bu sayede disklerin yüzeyleri 1 – 2,5 mm kalınlığında bir biyofilm ile kaplanır. Disklerin dönmesi ile yüzeydeki bu bakteri tabakası hava ile temas eder ve aerobik biyolojik arıtım için gereken oksijen transferi sağlanmış olur.

Yüzeyde bulunan biyofilm içerisindeki mikroorganizmalar; organik maddeyi ayrıştırır ve bu işlem enerji sarfiyatı düşük redüktörlü bir motor vasıtası ile, 3-4 devir/dakika yapan disklerin her dönüşünde yinelenir.

Diskler üzerinde biriken bakterilerin miktarı disklerin dönüş hızı ile ayarlanabilir. Disklere tahrik veren redüktörün dönüş hızı bir potansiyometre vasıtasıyla azaltılabilir veya arttırılabilir. Bu sayede, atıksu ve biyofilm arasında oluşan sürtünme ile biyofilmi oluşturan bakterilerin biyofilmden ayrılması sağlanır.

Biyodisk Döner Biyodisk Üniteleri’nin Avantajları:

  • Korozyona Dayanıklı Gövde
  • Yüksek Spesifik Yüzey Alanı
  • Düşük Enerji, İşletme ve Bakım Maliyeti
  • Yüksek veya Şok Yüklemelere Karşı Direnç
  • Sessiz ve Kokusuz Çalışma Prensibi