+90 262 610 1453
Menü

Deniz Suyu Arıtma

Deniz suyu arıtma sistemleri, son zamanlarda sıkça dile getirilen konulardan biridir. Dünya üzerinde artan nüfus ile birlikte sanayileşme ve tarım faaliyetlerinin, kısıtlı yeraltı ve yer üstü kaynaklarını tüketmesi kaçınılmazdır. Her geçen gün azalan bu kaynakların kullanılamayacak hale gelmesi, su temini konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu durum zamanla su gibi önemli bir kaynağı koruyacak ve kurtaracak teknolojileri kullanmaya ve geliştirmeye mecbur kılmaktadır. Deniz suları sayesinde gittikçe azalan tatlı su kaynaklarına alternatif bir çözüm oluşmuştur ve bu nedenle deniz suyu arıtma sistemleri giderek önem kazanmaktadır.

Deniz Suyu Arıtma Sistemlerinin Önemine İlişkin Genel Bilgiler

Dünya üzerindeki su potansiyelinin %97’si deniz suyu, %2,5’i tuz içermesinden ötürü tuzlu yer altı suyu ve yalnızca %0,5’i içilebilecek nitelikte olarak sınıflandırılmaktadır. Sayısal verilere bakıldığında; söz konusu tuzlu suların içilebilir su standartlarına getirilmesi, su temininde sınırsız bir potansiyeli işaret etmektedir. Fakat deniz suları ve tuzlu yeraltı suları, içermiş oldukları tuz oranı nedeni ile doğrudan kullanıma uygun değildir.

Söz konusu tuzun giderilmesi ile ilgili çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Özellikle düşük kapasitelerde, diğer yöntemlere oranla daha ekonomik olan Ters Osmoz yöntemidir. Proje & Üretimi Tes Water Group tarafından yapılan Ters Osmoz Sistemleri ile deniz sularını tuzluluğundan arındırıp; içme, kullanma ve proses suları olarak kullanmak mümkündür.

Deniz Suyu Arıtma Sistemlerinin Benzer Sistemlerden Farkı

Deniz suyu arıtma sistemleri diğer ters osmoz sistemlerinden farklı olarak özel deniz suyu membranı, yüksek basınç pompası ve uygun mekanik tesisat ile projelendirilmektedir.

Deniz suyu öncelikle su alma yapısı vasıtası ile ham su deposunda toplanmaktadır. Ham su, ters osmoz sistemine girmeden önce ters osmoz membranlarını korumak için ham su analiz sonuçları neticesinde uygun görülen filtrelerden geçirilerek ön arıtıma tabii tutulmaktadır. Akabinde tasarıma uygun seçilen deniz suyu membranları ile arıtılan deniz suları; çeşitli amaçlarda kullanıma elverişli hale getirilmektedir.

Uygun Sistem Nasıl Seçilmelidir?

Uygun deniz suyu arıtma sistemleri seçilirken; kaynak suyunun özellikleri, değişkenliği ve mevcudiyeti, prosesin ön arıtma ve ileri arıtma gereksinimi, ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri dikkate alınmalıdır.

Membran proseslerde ön arıtma, membranın performansının korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Ön arıtması başarılı sonuçlanmayan sistemler tıkanma, çökelti oluşumu ve membranın indirgenmesinden dolayı hızla performanslarını kaybetmektedir. Eğer, geri kazanımda bir performans kaybı var ise, çeşitli kimyasallar kullanılarak uygulanacak membran temizleme prosedürleri ile membranlar ilk durumlarına yakın bir debi ve su kalitesi üretimine dönebilmektedir.

Ters Osmoz membranları ile arıtma sonrası oluşan konsantre hacminin daha fazla azaltılabilmesi için veya tek kademeli arıtmalarda istenilen kalitede üretim gerçekleşmediğinde, zaman zaman iki kademeli membran sistemi kullanılabilmektedir. İkinci kademede kullanılan membranın besleme suyunda ilk kademeye göre daha düşük kirletici konsantrasyonu olacaktır. Böylece birinci ve ikinci kademede kullanılan membranlar farklı basınçlarda işletilebilir.

Ters Osmoz Membran Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları

Yüksek basınçlarla işletilen Ters Osmoz membran sistemlerinde enerji tüketimi önemli işletme giderlerinden biridir. Fakat sistem besleme basıncına yakın değerlerde çıkan reject suyundaki basınçtan yararlanılarak enerji üretilebilir. Bu enerji üretimi membran sistemi tasarım aşamasında dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir. Reject suyundaki basıncın, besleme suyunun membranlara iletim hattındaki basınca aktarılmasıyla enerji geri kazanımı sağlanır. Böylece tesislerinde en önemli maliyet bileşeni olan enerjide tasarrufa gidilebilir.

Projeleri ile çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine önem veren TES Water Group; her geçen gün artan su ihtiyacının bilincinde olarak, deniz suyundan tatlı su eldesine yönelik çalışmalara önem vermektedir. Uzman mühendislik düşünce ve fikirleri ile yürüttüğü çalışmaları sayesinde emin adımlar ile yoluna devam etmektedir.