+90 262 610 1453
Menü

BİYOGAZ TESİSLERİ

Ülkemiz, son dönemde geliştirilen politikalar ve enerji yatırım teşvikleriyle mevcut kaynaklarını daha iyi kullanabilir hale gelmiştir.

Tarım ve hayvancılık sistemimizin gelişmesi ile sürdürülebilir çevre politikalarımızın paralel bir şekilde ilerlemesini sağlamak için TES Water Group üzerine düşen sorumluluğu üstlenmiş ve tarım ve hayvancılık sektörünün en büyük ihtiyaçlarından biri olan hayvansal ve bitkisel atıklardan enerji elde edilmesi için sistem kurma çalışmalarına hız vermiştir.

Yatırımcı veya üretici olarak tarımsal ve bitkisel atıkları kullanarak bir enerji tesisine sahip olmanız için izlemeniz gereken adımlar kısaca şöyledir:

  • Uygun kapasite seçimi

Türkiye’de uygulanan yenilenebilir  enerji teşviklerinde biyogaz uygulamaları en üst sınır olan 13,3 cent/kwh üzerinden desteklenmektedir. Biyogaz tesisleri rüzgar ve güneşten farklı olarak sürekli aynı kapasitede üretim yapabilirler. Yani 500 kW kurulu gücü olan bir tesis günün her saatinde 500 kw/saat kapasitesinde çalışabilir. Biyogaz tesisleri 50 kW ’dan başlayarak kurulabilir ancak amortisman sürelerinin kısa olması istenirse minimum 1.000 kW kapasitesinde bir tesis kurulması önerilmektedir.

  • Uygun yer seçimi

Biyogaz tesislerinin işletme maliyetlerini düşürmek için verilecek kararlardan en önemlisi yer seçimidir. Kurulu bir biyogaz tesisinin sürekli olarak organik atık ihtiyacı vardır. Atık kaynaklarına olan mesafeler uzadıkça lojistik maliyeti elektrik üretim maliyetinden yüksek olacak ve atık kaynağı kullanımı karlı olmayacaktır. Atık kaynağına olan mesafeler lojistik maliyeti, atık kaynağının organik madde içeriği, atık kaynağının depolanma ve taşınma yöntemi gibi bir çok etken bu mesafelerin hesabını etkilemektedir. Tesis yeri için diğer bir uygun alanda (eğer varsa) Hayvancılık Organize Sanayi Bölgeleridir.

  • Uygun atık seçimi ve proses seçimi

Yapılan biyogaz tesislerinin bir çoğu doğru atık ve proses seçimi yapılmadığı için çalışmamakta veya kapasitelerinin çok altında çalıştırılabilmektedir. Kullanılacak atık türüne ve miktarına göre özel hesaplamalar yapılması ve çok iyi planlaması gereken bu süreç uzman bir kadro ile sağlanabilir.

Biyogaz sistemleri temelde atık içerisindeki organik maddelerin anaerobik bakteriler tarafından parçalanarak metan gazına dönüştürülmesidir. Proses havasız ortamda, optimum sıcaklık ve pH değerinde çalıştırılmaktadır. Genelde beton dairesel bir reaktör içerisine alınan atıklar uygun bir karıştırıcı ile karıştırılır. Reaktör içerisine yerleştirilen ısıtma boruları ile de reaktörün istenilen sıcaklık değerine getirilmesi sağlanır. Gerekli ısı kojeneratörün çalışma esnasında ürettiği atık ısıdan sağlanır. Üretilen biyogaz reaktör üzerine monte edilen gaz depolarında toplanır ve buradan kojenerasyon ünitesine iletilir. Oluşan biyogaz içerisinde kojenaratöre zarar verecek diğer gazlar olması halinde bu gazlar reaktör içerisinde ve/veya reaktör dışında arındırıldıktan sonra kojenaratöre verilir.

  • Tesis çıktılarının değerlendirilmesi

Doğru bir planlama ve yatırım ile tesis çıktıları işletme içinde kullanılabileceği gibi doğru pazarlama teknikleri ile diğer işletmelerin kullanımı da sunulabilir. Biyogaz tesisleri rüzgar, güneş veya hidroelektrik santralleri gibi sadece elektrik üretmez. Biyogaz tesisleri sıvı gübre, katı gübre, sıcak su gibi yan ürünlerde üreterek bu ürünlerinde değerlendirilmesine ve pazarlanmasına olanak tanır.

Gelişen bir Türkiye için mevcut kaynaklarımızı ülkemize kazandırmak, yaşanabilir bir çevre ile sürdürülebilir kalkınmayı beraber  yapılandırmak en büyük hedefimizdir. TES Water Group olarak uzman kadrolarımızla daima hizmete hazırız.